Meedia

Avalikud esinemised:
01.11.2006         Tallinna Konverentsid / III Turismikonverents
14.11.2006         Ida- Virumaa KHK/ Virumaa kutsehariduse roll Eesti ettevõtluses
07.12.2006        Konverentsikeskus/ Ida- Virumaa Turismisündmus 2006
15.02.2007        Pärnu Konverentsid/ Juhtimismõtlejad sinu kodus
20.05.2010        Mainori Kõrgkool/ Ettevõtlus- ja juhtimispäev
Juhtimine majanduskriisi tingimustes- parimad praktikad
22.11.2011          Haridusfestival/ IVEK- ettevõtjate paneeldiskussioon
10.07.2012         ETNA Mikrokrediidi teavitusseminaril esitlus “Teenindajast ettevõtjaks”
19. ja 23.04.13  IVEK/ “Miks ettevõtja peaks panustama Ettevõtliku Kooli programmi?”
26.04.2013        Ida- Virumaa Ettevõtluspäev “Ideest tegudele!”
18.05.2013         Väikelinnade arenguseminar Rakveres “Võimalustest väikelinnades”
22.08.2013        IVEK/ “Miks ettevõtja peaks panustama Ettevõtliku Kooli programmi?”
16.01.2014         Kiviõli linn/ Innove “Ettevõtlik lapsevanem” piirkonna väikelastega
vanemate toetamine töö leidmisel (I eesti grupp)
27.02.2014        Ida- Viru Keskhaigla projektis “Uusimmigrantide kohanemise toetamine” teemal “Turismisoovitused Eestis ja Ida- Virumaal”
08.02.2014       IRL Suurkogul video “Ettevõtlikud inimesed”
07.03.14             Turismiettevõtluse arenguseminari korraldamine “Turism- piirkonna uus võimalus!?”
14.05.14              I-Virumaa Kutsehariduskeskusele arengukava seminar
20.05.14             Kiviõli linn/ Innove “Ettevõtlik lapsevanem”  (I vene grupp).
16.02.14             Kiviõli linn/ Innove “Ettevõtlik lapsevanem”  (II vene grupp);
10.04.15            Viljandi Kultuuriakadeemia: Ideeturg/ motivatsiooniloeng gümnasistidele;
22.04.15            Kiviõli linn/ Innove “Ettevõtlik lapsevanem” II Eesti grupp;
09.06.15            Kiviõli linn/ Innove “Ettevõtlik lapsevanem” lõpuürituse juhtimine.