Ärifilosoofia

Missioon:
Tertur OÜ põhitegevuseks on turismi-, haridus- ja väikeettevõtlusvaldkondade konsulteerimine ning nende omavahelise sünergia arendamine ja pidev fookuses hoidmine- andmaks panust piirkonna arengule.

Visioon:
Tertur OÜ töötab selle nimel, et saada aastaks 2016 piirkonna asjatundlikumaks turismisektori käivitus- ja arendusettevõtteks.