Haridusfestival 18.10.12

Haridusfestivalil tutvustatakse ettevõtlikku õpet, selle võimalusi ja metoodikaid, et mitmekesistada õppetööd ja ergutada koolide ning lasteaedade koostööd lapsevanematega. Haridusfestivali 2012 toimus juba neljandat korda ja teemaks oli “Loov hindamine ja kaasamine”.

Festivalil toimub mitmeid paralleelseid ja teineteist täiendavaid tegevusi:

  • konverents,
  • mess,
  • töötoad,
  • noorteprogramm ja
  • õppematerjalide konkurss.

Kokku külastas tervet festivali üle 600 inimese ja enamus neist külastas ka messiala.  Tertur  pakkuski projektijuhtimisteenust messiosa korraldamisel ja koordineerimisel- messipinnal osalenud 30 eksponenti pidid pakkuma põnevat tegevust õpilastele ja uusi lähenemisnurki õpetajatele.

Tagasiside oli järgmine:
MESSIALA…

  • külastas 76% vastanuist,
  • korraldamist hindas 37% väga heaks ja 35% heaks
  • 80% külastajatest tuleks järgmisel aastal kindlasti uuesti ja 20% võibolla.

Terje Bürkland osales esinejana Haridusfestivali paneeldisskussioonis ka juba 2011 aastal- vaata siit klippi, mida kasutati 2012 aasta turundustegevustes.