2013

  1. archives 02Tartu Ülikooli Narva Kolledžis kevadsemestril 2013 “Projektipõhine turismiettevõtlus” 3 EAP
  2. 31. mai 2013 toimuva Jõhvi Rat Race 2013 korraldamine (aprill- juuni 2013)
  3. 18.08.13 Maidla Mõisatulede aiarestorani korraldustugi (august 2013)
  4. SA Kiviõli Seiklusturismikeskuse käivitusteenuse pakkumine (juuli 2012- sept 2013)
  5. Ida- Virumaa venekeelses EAS ja IVEK-i poolt korraldatud ja koordineeritud Mentorklubis mentor (aprill- november 2013),
  6. Ettevõtluskõrgkool Mainor “Teenindusjuhi pädevuskoolituse õppekava mooduli Instrumendid teenindusprotsessi parendamiseks” lektor (nov´13),
  7. Kiviõli piirkonna töötute väikelastega lapsevanemate toetamine tööle rakendumisel Mind mappingu meetodi abil enese oskuste ja võimete kaardistamine (nov).