2014

2014 tehtud tööd:archives 02

 1. IVEK- 4 tootekontseptsiooni väljatöötamine,
 2. Tourest turismimessile infomaterjali kujundamine,
 3. Ida- Viru Keskhaigla projektis “Uusimmigrantide kohanemise toetamine” teemal “Turismisoovitused Eestis ja Ida- Virumaal”,
 4. Virumaa Koostöökogu piirkonna “Turismialase ettevõtluse arenguseminar” ellukutsumine, korraldamine ja läbiviimine. Vahendid taotletud Leader projektist läbi Virumaa Koostöökogu (veebr- märts 2014);
 5. Mentorlus, koduleht ja käivitustugi Pagarikoda OÜ-le;
 6. Äriplaani koostamine hostelile PAK piirkonnas (märts 2014),
 7. Kiviõli piirkonna töötute väikelastega lapsevanemate toetamine tööle rakendumisel Mind mappingu meetodi abil enese oskuste ja võimete kaardistamine (nov),
 8. Mainori Ettevõtluskõrgkooli teenidusjuhtide diplomitööde kaitsmisel komisjoniliige (mai);
 9. Jõhvi Rat Race´14 korraldamine (märts- juuni);
 10. Äriplaani koostamine Viko piirkonnas asuvale ettevõttele (mai- sept);
 11. Turundustugi Purtse Mõis OÜ-le (juuni- dets);
 12. R- Capital OÜ-le tugiteenused (jaan- aug);
 13. Ida- Viru Keskhaiglale 33 leheküljelise brožüüri küljendamine (aug- sept);
 14. ERASMUS projektiga 2 kuud vahetusettevõtja Lõuna- Itaalia linnas Matera (aug- okt),
 15. Videoturunduse töötoad mittetulundusühendustele ja ettevõtjatele” projektijuht (okt);
 16. Algus OÜ-le kodulehe tegemine ja kuvandi loomine (sept- okt);
 17. Tootearendus koolitus/ Lektor Anu- Mall Naarits (24.- 25. okt);
 18. Videoturunduse töötoad mittetulundusühendustele ja ettevõtjatele” projektijuht (okt);
 19. Youtube´s video valmistamine “Ida- Virumaa: Seikle puhates, puhka seigeldes!” (okt).

PS. Vaata ka avalikke esinemisi ja meediakajastusi SIIT!